Home>Lessenreeksen

Quamlibet lessenreeksen

Het lesmateriaal op Quamlibet.nl is gemaakt door docenten uit het middelbaar onderwijs, in samenwerking met wetenschappers van de Vrije Universiteit. U kunt het materiaal downloaden als u geregistreerd en ingelogd bent.

Narcissus en Echo

Narcissus en Echo

Drs. R. de Groot, drs. L.M. Van der Keur-Minderhoud, prof. dr. C.H.M. Kroon, drs. R. Roosenboom

In deze lessenserie verdiept de leerling zich in het gebruik van verwijswoorden hic en ille door middel van een analyse van de episode van Narcissus en Echo in Ovidius' Metamorfosen.

Meer informatie
 
Somnium Scipionis

Somnium Scipionis

Dr. P. Rose, dr. L. Van Gils

Deze lessenserie is erop gericht de leerling meer grip te geven op de ingebedde verhalen in Cicero's Somnium Scipionis. De lesopzet bevat drie soorten opdrachten waaruit leerlingen kunnen kiezen, g...

Meer informatie
 
Lycische Boeren

Lycische Boeren

Dr. S. Adema, drs. H. de Gier

In deze lessenserie ontdekt de leerling hoe een verhalende tekst is opgebouwd en hoe verschillende vertelwijzen daarbinnen functioneren. Dit gebeurt aan de hand van het verhaal over de Lycische boe...

Meer informatie
 
Woordenboek Latijn Gebruiksaanwijzing

Woordenboek Latijn Gebruiksaanwijzing

Dr. S. Adema, dr. L. van Gils

Gebruiksaanwijzingen bij het Woordenboek Latijn-Nederlands van Amsterdam University Press (Pinkster)

Meer informatie
 
Herodotos als regisseur

Herodotos als regisseur

Dr. R. Allan, drs.R. Bekker, M. Woertman MA

Het begrip aspect en het gebruik van verschillende tijden wordt uitgelegd door te kijken naar de wijze waarop Herodotos de Gyges en Kandaules-episode weet te regisseren.

Meer informatie
 
Griekse modi

Griekse modi

Drs. L.M. Van der Keur-Minderhoud, dr. P.J. Rose, m.m.v. dr. R.J. Allan

Deze lessenserie biedt een overzicht van de vier modi in het Grieks (indicativus, conjunctivus, optativus, imperativus), waarbij de betekenis van deze modi in onderlinge samenhang wordt uitgelegd.

Meer informatie
 
Satellieten

Satellieten

Drs. R. Bekker, dr. L. van Gils

De functies en vormen van bijwoordelijke bepalingen (satellieten) in zowel het Nederlands als het Latijn worden in deze lessenserie aan de hand van dezelfde terminologie uitgelegd.

Meer informatie
 
Latijnse naamvallen

Latijnse naamvallen

Dr. S. Adema, prof. dr. C.Kroon, drs. R. Roosenboom, M. Woertman MA

Het Latijnse naamvalsysteem wordt in deze lessenserie in zijn geheel geïntroduceerd. Nadruk ligt daarbij op de functies van de naamvallen in de kern en periferie van de zin.

Meer informatie
 
  1 2 3 4