Home>Lessenreeksen>Martinus van Tours

Martinus van Tours

Auteurs : Gerben Wartena
Vak : Latijn
Niveau : Vierde klas
Klassieke auteurs : Vroegchristelijke auteurs
Onderwerp / Grammaticaal onderdeel : Vertalen & foutenanalyse
Publicatiedatum : 26-05-2013

Sint-Maarten is een fenomeen dat bekend is bij leerlingen vanwege de 11 november-festiviteiten, maar ze weten meestal niet wat de historische context van dit feest is. In deze lessenserie kunnen leerlingen een verband leggen tussen de inhoud van Latijnse teksten uit de late Oudheid en een feest dat ze kennen uit hun eigen tijd. 

De leerlingen lezen Latijnse teksten uit de Vita sancti Martini van Sulpicius Severus. Via deze lessenserie kunnen leerlingen uit de vierde klas kennis maken met literatuur uit de late oudheid, een periode die in de vijfde en zesde klas meestal niet aan bod komt. 

De teksten van Sulpicius Severus zijn levendige, vlot geschreven verhalende teksten waarin allerlei spectaculaire wonderen beschreven worden.De moeilijkheidsgraad van de teksten sluit goed aan bij de tweede helft van de vierde klas. Omdat de zinsbouw van Sulpicius Severus niet erg gecompliceerd is, zijn de teksten  geschikt als een (eerste of tweede) kennismaking met origineel Latijn . In het hulpboek worden aanwijzingen gegeven voor een mogelijke vertaalstrategie en zijn schema's opgenomen waarin leerlingen zelf een foutenanalyse kunnen (leren) maken.

 
Terug naar het overzicht

Inhoud van dit lessenpakket

Martinus Docentenboek 242,73 Kb 26-05-2013
Martinus Hulpboek 547,03 Kb 26-05-2013
Martinus Tekstboek 1,31 Mb 26-05-2013
Login om deze lessenreeks te downloaden
Bekijk ook eens:
Passie en Participia

Passie en Participia

Dr. L. van Gils, dr. P. Rose, drs. R....

Het Latijnse participium wordt volled...

Meer informatie