Home>Privacy

Privacy statement

Wij vragen om enkele persoonlijke gegevens bij de registratie voor Quamlibet.nl. Deze gegevens zijn noodzakelijk om u een inlognaam toe te kunnen sturen en om te verifiëren of de registratie legitiem is.

Daarnaast gebruiken wij de gegevens om u te informeren over vakdidactiek Grieks en Latijn en de dienstverlening van Quamlibet.nl. Dit doen we via de nieuwsbrief Quamlibet Info.

De gegevens worden net als de website beheerd door Lidewij van Gils, te bereiken via l.w.vangils@uva.nl. 

U kunt uw account verwijderen door in te loggen en onder aan de pagina 'Uw gegevens' op 'Verwijder account' te klikken.

Quamlibet.nl zal de door u verstrekte informatie nooit aan derden doorverkopen, verhuren of op andere wijze beschikbaar stellen, tenzij we hier wettelijk toe verplicht zijn.

We zijn niet aansprakelijk voor de wijze waarop gelinkte sites uw persoonsgegevens behandelen.