Home>Vakdidactiek

Meesterschap in de vakdidactiek

In het kader van  'Meesterschap in de vakdidactiek GTC en LTC' zetten Suzanne Adema (sinds 2014), Lidewij van Gils (sinds 2020) en Ronald Blankenburg (Sinds 2020) zich in voor de ontwikkeling en verspreiding van vakdidactische kennis. Enkele activiteiten binnen dit project:

Quamlibet Info - Vakdidactische nieuwsbrief GTC en LTC

Quamlibet Info is onderdeel van het project Meesterschap in de vakdidactiek en verschijnt ongeveer vijf keer per jaar. Quamlibet Info houdt u op de hoogte van nieuw lesmateriaal op Quamlibet.nl en relevante publicaties en ontwikkelingen in vakdidactisch onderzoek naar de vakken GTC en LTC in binnen- en buitenland. Een overzicht van verschenen afleveringen is hier te vinden.

Vakdidactische bronnen

Een beknopt overzicht van vakdidactische bronnen voor GTC en LTC is opgenomen op Quamlibet.nl. De SLO Kennisbank op het vakportaal Klassieke talen biedt een bibliografische databank.

Links naar meer lesmateriaal

Lesmateriaal voor Latijn en Grieks is ook te vinden op Grex, via het weblog van Addisco en op de site van de Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO). Op de site van Stichting Het Zelfstandig Gymnasium staan diverse modules van 'Klassieken Cum Laude' (naar beneden scrollen).