Home>Nascholing

Nascholing GTC en LTC aan de universiteiten 2018-2019

VU Nascholingsdag Klassieke Talen, Amsterdam

16 november 2018

Na afloop van de jaarlijkse VU Nascholing Klassieke Talen bent u weer up-to-date met betrekking tot het klassieke talenonderwijs. U ontvangt na afloop een certificaat van deelname. Traditiegetrouw start de dag met een tweetal lezingen. In het middagprogramma heeft u de keuze uit twee van zes verschillende vakdidactische workshops onder leiding van ervaren docenten. Het materiaal van de lezingen en workshops (ook van degene die u niet volgt) krijgt u aangeboden op een USB-stick. 

Meer informatie en inschrijven.

Verteltechniek in Vergilius' Aeneis. Post-academische verdiepingscolleges, Amsterdam

Zes bijeenkomsten, start 23 november 2018

In deze nascholing bestuderen de cursisten onder leiding van onderzoeker Suzanne Adema delen van Vergilius’ Aeneis, vanuit een voornamelijk narratologische en taalkundige invalshoek. We doen verslag van onze bevindingen in een gezamenlijk commentaar bij de gelezen teksten (pensum Latijn CE 2020). De doelgroep van dit gezamenlijke commentaar zijn docenten Latijn.

Meer informatie en inschrijven.

Delphi binnenstebuiten gekeerd, Amsterdam

8 februari 2019

Delphi is in elke Griekenlandreis een van de hoogtepunten. Niet alleen speelt de plaats, en dan met name het orakel, een cruciale rol in de Griekse geschiedenis en literatuur, de ligging ervan is ook nog eens majestueus. In deze cursus plaatsen wij Delphi in een nieuw perspectief met behulp van het meest recente wetenschappelijke onderzoek.

Meer informatie en inschrijven.

Netwerk van het Noorden, Groningen

Deze PLG is bestemd voor alle docenten GLTC uit het noorden van Nederland. Het afgelopen jaar heeft een groep van ongeveer 35 classici enthousiast deelgenomen aan vijf bijeenkomsten met diverse thema’s. Daarnaast zijn uit de groep deelnemers vier werkgroepen geformeerd die lesmateriaal ontwerpen of onderzoeken hoe de klassieke talen kunnen inspelen op organisatorische ontwikkelingen aan scholengemeenschappen.

Naast de bijeenkomsten wordt er een dag voor het delen van opbrengsten en uitkomsten van vakdidactisch onderzoek vanuit de lerarenopleiding georganiseerd. Deze Dag van de Vakdidactiek staat gepland op woensdag 5 juni 2019 en is gratis toegankelijk.

Meer informatie.

Forum Antiquum, Leiden

Forum Antiquum is de lezingenserie van de opleiding Griekse en Latijnse talen en culturen in Leiden. De lezingen worden om de week gehouden, altijd op donderdag om 16:00. Elk semester nodigt de opleiding een aantal nationale en internationale sprekers uit, zowel experts als veelbelovende jonge onderzoekers.

Meer informatie.