Home>Nascholing

Nascholing GTC en LTC aan de universiteiten 2019-2020

Verteltechniek in Vergilius' Aeneis. Post-academische verdiepingscolleges, Amsterdam

Vijf bijeenkomsten, start 15 oktober 2019

In deze nascholing bestuderen cursisten onder leiding van Suzanne Adema de bruikbaarheid van een narratologische invalshoek bij het lesgeven en toetsen van een examenpensum. Gedurende het examenjaar delen docenten hun ervaringen en werken samen bij het opstellen van vragen voor schoolexamens bij het examenpensum Latijn 2020 (Vergilius' Aeneis).

Meer informatie en inschrijven

VU Nascholingsdag Klassieke Talen, Amsterdam

15 november 2019

Na afloop van de jaarlijkse VU Nascholing Klassieke Talen bent u weer up-to-date met betrekking tot het klassieke talenonderwijs. U ontvangt na afloop een certificaat van deelname. Traditiegetrouw start de dag met een tweetal lezingen. In het middagprogramma heeft u de keuze uit twee van zes verschillende vakdidactische workshops onder leiding van ervaren docenten. Het materiaal van de lezingen en workshops (ook van degene die u niet volgt) krijgt u aangeboden op een USB-stick. 

Meer informatie en inschrijven.

Netwerk van het Noorden, Groningen

Deze PLG is bestemd voor alle docenten GLTC uit het noorden van Nederland. Het afgelopen jaar heeft een groep van ongeveer 35 classici enthousiast deelgenomen aan vijf bijeenkomsten met diverse thema’s. Daarnaast zijn uit de groep deelnemers vier werkgroepen geformeerd die lesmateriaal ontwerpen of onderzoeken hoe de klassieke talen kunnen inspelen op organisatorische ontwikkelingen aan scholengemeenschappen.

Naast de bijeenkomsten wordt er een dag voor het delen van opbrengsten en uitkomsten van vakdidactisch onderzoek vanuit de lerarenopleiding georganiseerd. Deze Dag van de Vakdidactiek staat gepland op woensdag 5 juni 2019 en is gratis toegankelijk.

Meer informatie.

Forum Antiquum, Leiden

Forum Antiquum is de lezingenserie van de opleiding Griekse en Latijnse talen en culturen in Leiden. De lezingen worden om de week gehouden, altijd op donderdag om 16:00. Elk semester nodigt de opleiding een aantal nationale en internationale sprekers uit, zowel experts als veelbelovende jonge onderzoekers.

Meer informatie.