Home>Nascholing

Nascholing GTC en LTC aan de universiteiten 2016-2017

Reizen door de Oudheid 2017: Odyssee, Amsterdam en Griekenland

De Faculteit der Geesteswetenschappen van de Universiteit van Amsterdam (UvA) organiseert in samenwerking met Labrys Reizen een intensieve nascholingscursus bestaande uit een studiedag en een reis door Griekenland. Op het programma staan plaatsen die zich sterk identificeren met de Odyssee, zoals het strand van Nausikäa op Korfoe, diverse kandidaat-locaties voor het paleis van Odysseus, en het paleis van Nestor in Pylos. Meer informatie.
Data2 september (studiedag) en 18 t/m 25 oktober 2017 (reis)

Forum Antiquum, Leiden

Forum Antiquum is de lezingenserie van de opleiding Griekse en Latijnse talen en culturen in Leiden. De lezingen worden om de week gehouden, altijd op donderdag om 15:30. Elk semester nodigt de opleiding een aantal nationale en internationale sprekers uit, zowel experts als veelbelovende jonge onderzoekers. Meer informatie.
Data: diverse donderdagen

Zomerschool Klassieken, Amsterdam

Veel docenten benutten de zomervakantie om het examenpensum voor te bereiden. De zomerschool Klassieken van UvA en VU (ACASA) biedt gelegenheid om hierbij de handen ineen te slaan. In vijf dagen lezen we zo veel mogelijk passages uit de examenpensa Grieks (ma-di) en Latijn (wo-vr). Meer informatie.

Data: 14 t/m 18 augstus 2017