Home>Nascholing

Nascholing GTC en LTC aan de universiteiten 2017-2018

VU Nascholingsdag Klassieke Talen, Amsterdam

17 november 2017
Lezingen over de examenpensa en keuze uit workshops over actuele vakdidactische onderwerpen.

Meer informatie en inschrijven.

Vakdidactische reeks GTC en LTC, Amsterdam

5 donderdagen van 15.00-17.00: 14 december, 1 februari, 15 (of 22) maart, 12 april, 7 juni
Vakdidactiek GTC en LTC is een onderzoeksterrein in opkomst. De laatste jaren zijn een aantal interessante publicaties verschenen die een mooi uitgangspunt vormen voor discussie en uitwisseling tussen leraren. In deze reeks bijeenkomsten bestuderen leraren Grieks en Latijn gezamenlijk recente vakdidactische literatuur en wisselen ze ideeën uit over de toepassing daarvan in hun lessen.
In ieder geval inbegrepen in de cursusprijs (onder voorbehoud van beschikbaarheid):

Meer informatie en inschrijven.

Netwerk Klassieke Talen, Groningen

Vijf bijeenkomsten vanaf 10 oktober 2017 tot april 2018
Dit initiatief van de RUG is om het netwerk van docenten Klassieke Talen in het noorden te versterken en uit te breiden zodat dat men elkaar gemakkelijker weet te vinden bij vragen over het vak en voor samenwerking. Daarbij hoort nadrukkelijk ook het contact met de wetenschappelijke wereld. De bijeenkomsten dragen bij aan alles wat speelt rond de Klassieke Talen landelijk. De organisatoren willen deelnemers ondersteunen bij het vertalen van didactische vernieuwingen naar de lespraktijk en relevante vakinhoudelijke kennis verder versterken.

Meer informatie en inschrijven.

Vertalen als schrijven bij Grieks en Latijn, Amsterdam

11 januari
Vertalen is zowel een creatief beroep als onderwerp van wetenschappelijk onderzoek. Vertalen is ook een frequente activiteit in lessen Grieks en Latijn. De cursus Vertalen als schrijven bij Grieks en Latijn verbindt deze drie perspectieven op vertalen.

Meer informatie en inschrijven.

Lustrum Laverna, De schurk in de Oudheid

19 januari 2018
In het jaar 2018 viert de studieverening voor GLTC aan de UvA, Vrouwe Laverna, haar 25ste verjaardag. De studievereniging organiseert een lezingendag over de Klassieke Oudheid met nationale en internationale sprekers rondom het thema ‘De schurk in de Oudheid’. 

Meer informatie

Ida Gerhardt: dichteres voor de klas, Amsterdam

30 januari 2018
Het leven en werk van Ida Gerhardt vormen de (vak)inhoudelijke basis voor deze cursus waarin docenten Nederlands en klassieke talen een interdisciplinair poëzieproject ontwikkelen.

Meer informatie en inschrijven.

Parallelle plaatsen? Troje en Lavinium, Amsterdam

9 februari 2018
In zowel de antieke cultuur als de huidige tijd: Troje en Lavinium. Van beide plaatsen zullen de historische  ontwikkeling, literaire en mythologische associaties, opgravingsgeschiedenis en culturele receptie de revue passeren.

Sprekers: Marijke Gnade, David Rijser, Gert Jan van Wijngaarden, Vladimir Stissi, Irene de Jong.

Meer informatie en inschrijven.

Res Gestae divi Augusti: Tekst in Onderwijscontext, Amsterdam

9 maart 2018
De tekst Res Gestae van Augustus wordt op deze dag door specialisten vanuit epigrafisch, historisch, letterkundig en taalkundig perspectief besproken Daarnaast bestuderen we de tekst vanuit didactisch oogpunt, met praktische suggesties voor behandeling in de klas.

Sprekers: Suzanne Adema, Rutger Allan, Ton Derks, Jaap-Jan Flinterman, Casper de Jonge, Jacqueline Klooster, David Rijser, Henri Stouthart.

Meer informatie en inschrijven.

Forum Antiquum, Leiden

Forum Antiquum is de lezingenserie van de opleiding Griekse en Latijnse talen en culturen in Leiden. De lezingen worden om de week gehouden, altijd op donderdag om 16:00. Elk semester nodigt de opleiding een aantal nationale en internationale sprekers uit, zowel experts als veelbelovende jonge onderzoekers.

Meer informatie.