Welkom op Quamlibet.nl

Op Quamlibet.nl vindt u gratis lesmateriaal voor de vakken Grieks en Latijn. 

Registreren op Quamlibet.nl is gratis en eenvoudig, via het registratieformulier. In verband met de controle willen we u verzoeken een e-mailadres met de naam van uw school te gebruiken. Na registratie ontvangt u een e-mail met inloggegevens. Dan kunt u alle beschikbare lessenreeksen downloaden naar uw computer.

Lesmateriaal

Het lesmateriaal kan naast de bestaande methodes gebruikt worden. Het materiaal voor de onderbouw is erop gericht de effectiviteit van het grammaticaonderwijs in de onderbouw te vergroten door onderwerpen als bijvoorbeeld het naamvalssysteem aan te bieden op een  manier die het inzicht in het taalsysteem als geheel vergroot. Het materiaal voor de bovenbouw beoogt leerlingen te leren Griekse en Latijnse teksten niet alleen zin voor zin te ontleden en te vertalen, maar ook het grotere geheel te analyseren en te interpreteren. Op deze manier hopen we de stap naar tekstreflectie te vergemakkelijken. Bij het aanbieden van het materiaal proberen we waar mogelijk aan te sluiten bij wetenschappelijke ontwikkelingen in de moderne taalkunde en de moderne literatuurwetenschap.

Vakdidactiek en nascholingen

Op de pagina Quamlibet.nl/vakdidactiek vindt u informatie over het project Meesterschap in de Vakdidactiek Grieks en Latijn. Zie hiervoor ook de gezamenlijke website VakdidactiekGW.nl. Onder Quamlibet.nl/nascholing is een overzicht te vinden van diverse universitaire nascholingen.

Financiering Quamlibet.nl

De ontwikkeling van Quamlibet.nl is gefinancierd met een Alfa MeerWaardesubsidie van NWO, de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (link). De voortzetting en uitbreiding van Quamlibet.nl wordt bekostigd vanuit het project Meesterschap in de Vakdidactiek Klassieke Talen.

Quamlibet Blog

Narratologisch docentencommentaar bij het CE pensum Latijn 2020

Narratologisch docentencommentaar bij het CE pensum Latijn 2020

23-08-2019 | Totstandkoming en format van een docentencommentaar bij het examenpensum Lati...

Lees verder

Grammatica in het woordenboek: wat, wanneer en hoe?

10-10-2018 | Welke grammatica-onderdelen zijn terug te vinden in het woordenboek Latijn-Ne...

Lees verder
Website: Websteen