Home>Over ons

Over VU Vaknetwerk Klassieke Talen

Deze site is een initiatief van de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. (link)

Auteurs van de lessenseries:

Suzanne Adema (mail) werkt als post-doc onderzoeker bij de VU en is gespecialiseerd in de presentatie en de structuur van Latijnse narratieve teksten. Ze schreef een proefschrift over tijdgebruik en tekststructuur in Vergilius' Aeneis en bestudeerde daarvoor ook het tijdgebruik in (delen van) Livius' Ab Urbe Condita. Haar huidige onderzoek betreft de presentatie van speeches en gedachten in Latijnse oorlogsverhalen (Caesar, Sallustius, Livius, Tacitus).

Rutger Allan werkt als universitair docent aan de Vrije Universiteit. Hij is gespecialiseerd in de Griekse Taalkunde, waarbij zijn aandacht vooral uitgaat naar tijd, aspect, diathese en modaliteit en de structuur van narratieve teksten.

Rosanne Bekker is docent Klassieke Talen op het Spinoza Lyceum in Amsterdam, een scholengemeenschap met een gymnasiumafdeling. Naast een ruime ervaring in het voortgezet onderwijs is zij werkzaam geweest als docentopleider en daarnaast is ze momenteel ook leerplanontwikkelaar bij de SLO.

Hanneke de Gier is werkzaam op het Christelijk Lyceum Zeist. Ze houdt zich al enkele jaren bezig met de integratie van Nederlandse en Latijnse grammaticamodellen op school.

Lidewij Van Gils (mail) promoveerde op een taalkundige analyse van Cicero's  verdedigingsredes. Zij analyseerde met behulp van recente taalkundige modellen de interactie tussen de advocaat, de rechters, de aanklagers en de cliënt. Een belangrijk aandachtspunt van haar onderzoek is de subtiele beïnvloeding van rechters die plaatsvindt middels het strategisch inzetten van verhalen in het betoog. Momenteel werkt ze als universitair docent Latijn aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Rianne de Groot geeft Grieks, Latijn en KCV op het Keizer Karel College in Amstelveen.

Mareike van der Keur-Minderhoud is als classica werkzaam aan de Katholieke Scholengemeenschap De Breul in Zeist.

Caroline Kroon is hoogleraar Latijnse Taal- en Letterkunde bij de VU. Haar onderzoek betreft voornamelijk de organisatie van teksten en de interpretatie van literaire Latijnse teksten vanuit een tekstlinguïstische invalshoek. Hiernaast houdt ze zich actief bezig met het geschikt maken van moderne taalkundige inzichten voor educatieve doeleinden. Zo schreef zij het veelgebruikte handboek Inleiding tot de Latijnse Syntaxis.

Kokkie van Oeveren is vakdidactica Klassieke Talen bij de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam en werkzaam als docente Klassieke Talen en KCV aan het Ignatius Gymnasium te Amsterdam.

Robbert Roosenboom werkt net als Mareike van der Keur-Minderhoud op de Katholieke Scholengemeenschap De Breul in Zeist.

Paula Rose is sinds 1996 lerares klassieke talen en KCV aan het St. Bonifatiuscollege in Utrecht, een scholengemeenschap voor Havo, Atheneum en Gymnasium. Zij promoveerde in 2011 aan de Vrije Universiteit op de dissertatie Augustine on the Relations between the Living and the Deceased, een onderzoek naar tekst en context van Augustinus’ werk Wat kunnen wij voor de doden doen?

Gerben Wartena is docent klassieke talen en KCV aan het Mendelcollege in Haarlem. Hij heeft in 2011 een NWO promotiebeurs voor leraren toegekend gekregen en is naast zijn werk als docent twee dagen per week aan de Vrije Universiteit verbonden. Daar werkt hij aan zijn onderzoeksproject Christian Epic at the Crossroads of Cultures: Sedulius’ Carmen Paschale book 5.

Mark Woertman geeft sinds 2007 les als docent Grieks, Latijn en KCV op het Christelijk Gymnasium Utrecht. Daarvoor heeft hij anderhalf jaar Latijn onderwezen op de International School Hilversum. Hij heeft zijn opleiding gevolgd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en op die manier is hij vanaf de start (2009) betrokken geweest bij het VU vaknetwerk Klassieke Talen.