Home>Over ons

De ontwikkeling van deze site was een initiatief van de opleiding Griekse en Latijnse Taal en Cultuur van de Vrije Universiteit Amsterdam (Suzanne Adema en Lidewij van Gils) en wordt momenteel beheerd door Lidewij van Gils (Universiteit van Amsterdam, Meesterschap Klassieke Talen).

Auteurs van de lessenseries:

Suzanne Adema is gespecialiseerd in de presentatie en de structuur van Latijnse narratieve teksten. Ze schreef een proefschrift over tijdgebruik en tekststructuur in Vergilius' Aeneis en bestudeerde daarvoor ook het tijdgebruik in (delen van) Livius' Ab Urbe Condita. Ze heeft ook gepubliceerd over de presentatie van speeches en gedachten in Latijnse oorlogsverhalen (Caesar, Sallustius, Livius, Tacitus) en over vakdidactische onderwerpen.

Rutger Allan werkt als universitair docent aan de Vrije Universiteit. Hij is gespecialiseerd in de Griekse Taalkunde, waarbij zijn aandacht vooral uitgaat naar tijd, aspect, diathese en modaliteit en de structuur van narratieve teksten.

Rosanne Bekker is rector van het Berlage Lyceum en werkzaam geweest als docent en vakdidactica Klassieke Talen en als leerplanontwikkelaar bij de SLO.

Hanneke de Gier is rector van het Cygnus Gymnasium te Amsterdam en is werkzaam geweest als docent Klassieke Talen.

Lidewij Van Gils (mail) promoveerde op een taalkundige analyse van Cicero's  verdedigingsredes. Zij analyseerde met behulp van recente taalkundige modellen de interactie tussen de advocaat, de rechters, de aanklagers en de cliënt. Een belangrijk aandachtspunt van haar onderzoek is de subtiele beïnvloeding van rechters die plaatsvindt middels het strategisch inzetten van verhalen in het betoog. Momenteel werkt ze als universitair docent Latijn aan de Universiteit van Amsterdam en is voorzitter van het Meesterschapsteam Klassieke Talen.

Rianne leClerc-de Groot is docent Klassieke Talen op het Cygnus gymnasium te Amsterdam.

Mareike van der Keur-Minderhoud is als classica werkzaam aan de Katholieke Scholengemeenschap De Breul in Zeist.

Caroline Kroon is hoogleraar Latijnse Taal- en Letterkunde bij de Universiteit van Amsterdam. Haar onderzoek betreft voornamelijk de organisatie van teksten en de interpretatie van literaire Latijnse teksten vanuit een tekstlinguïstische invalshoek. Hiernaast houdt ze zich actief bezig met het geschikt maken van moderne taalkundige inzichten voor educatieve doeleinden. Zo schreef zij het veelgebruikte handboek Inleiding tot de Latijnse Syntaxis.

Kokkie van Oeveren is vakdidactica Klassieke Talen bij de lerarenopleiding van de Vrije Universiteit Amsterdam en werkzaam als docente Klassieke Talen en KCV aan het Ignatius Gymnasium te Amsterdam. Ze is gepromoveerd op onderzoek naar de integratie van taal- en cultuuronderwijs bij de Klassieke Talen.

Robbert Roosenboom werkt op de Katholieke Scholengemeenschap De Breul in Zeist.

Paula Rose is docent Klassieke Talen aan het Fons Vitae te Amsterdam. Zij promoveerde in 2011 aan de Vrije Universiteit op de dissertatie Augustine on the Relations between the Living and the Deceased, een onderzoek naar tekst en context van Augustinus’ werk Wat kunnen wij voor de doden doen?

Gerben Wartena is docent klassieke talen en KCV aan het Mendelcollege in Haarlem. Hij heeft in 2011 een NWO promotiebeurs voor leraren toegekend gekregen en is naast zijn werk als docent twee dagen per week aan de Vrije Universiteit verbonden. Daar werkt hij aan zijn onderzoeksproject Christian Epic at the Crossroads of Cultures: Sedulius’ Carmen Paschale book 5.

Mark Woertman geeft sinds 2007 les als docent Grieks, Latijn en KCV op het Christelijk Gymnasium Utrecht. Daarvoor heeft hij anderhalf jaar Latijn onderwezen op de International School Hilversum. Hij heeft zijn opleiding gevolgd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en op die manier is hij vanaf de start (2009) betrokken geweest bij het VU vaknetwerk Klassieke Talen.