Home>Vakdidactiek>Onderzoek

Vakdidactisch onderzoek GTC en LTC

Onderzoek naar de vakdidactiek van de geesteswetenschappelijke vakken is een onderzoeksterrein in opkomst. Dat geldt zeker ook voor het vakdidactisch onderzoek naar GTC en LTC. In het kader van het project Meesterschap in de Vakdidactiek GTC en LTC wordt nieuw vakdidactisch onderzoek uitgevoerd en ondersteund en wordt landelijke en internationale samenwerking op dit vlak gestimuleerd.

Op het moment lopen er in Nederland de volgende promotieprojecten op het gebied van de schoolvakken Latijn en Grieks:

 • Woordenboekgebruik Grieks, door Daniël Bartelds (Universiteit Leiden, Dudoc Alfa)
 • Enhanced metacognitive awareness through translation of Latin, door Chelsea O'Brien (Universiteit van Amsterdam, NWO)

en de volgende vakdidactische onderzoeken hebben reeds geresulteerd in dissertaties:

Veel docenten werken mee aan een van deze onderzoeken en ook zijn steeds meer docenten geïnteresseerd in doen van vakdidactisch onderzoek via een beurs van NWO of DUDOC ALFA. Voor docenten zijn verschillende mogelijkheden tot promotie-onderzoek:

In het kader van DUDOC-ALFA 2017 is een onderzoeksagenda voor GTC en LTC opgesteld. Voor meer informatie over de onderwerpen en mogelijkheden om beurzen aan te vragen kunt u mailen naar Lidewij van Gils.

Projectpublicaties

  

 

 

 

 •  
 •  

 

 • Adema, S.M. 2015. ‘De spanningsboog. Een oefening in verteltechnische analyse op basis van een tweetalige tekstweergave’. Lampas 48.3, 238-249.
 • Adema, S.M. 2016. ‘Tekenen met woorden’. Lampas 49.3, 311-318. 
 • Adema, S.M. 2017a. ‘Geef leerlingen ruimte om de Aeneis te interpreteren’. Lampas 50.1, 96-114.
 • Adema, S.M. 2017b. 'Griekse taal en cultuur en Latijnse taal en cultuur in de lerarenopleiding', in G. Geerdink en I. Pauw (eds.) Kennisbasis lerarenopleiders. Katern 3: inhoud en vakdidactiek op de lerarenopleidingen, 249- 256.
 • Adema, S.M. 2017c. Taalverwerving en Taalbeschouwing Grieks en LatijnAmsterdam.
 • Adema, S.M. en L.W. van Gils. 2015. ‘Epistularum genera multa. Een talige benadering van teksttypen in brieven van Cicero en Plinius.’ Lampas 48, 18-38.
 • Adema, S.M. en L.W. van Gils. 2016. ‘Wetenschap de klas in via Quamlibet.nl’. Lampas 49, 185-190.
 • Adema, S.M. en L.W. van Gils, (2017). ‘Teaching Text Types in Latin Letters. A didactic use of linguistic concepts’, Les Etudes Classiques.Adema, S., S. Luger, K. van Oeveren (eds.). 2015. Vakdidactisch themanummer Lampas 48.3.
 • Adema, S.M. en A. van der Plaat. 2017. Leerplankader Griekse en Latijnse taal en cultuur. Een voorbeelduitwerking voor de onderbouw. SLO, Enschede.
 • Luger, S. 2015. ‘Vertalen in de bovenbouw: een mission impossible?’, Lampas 48. 213-226.
 • Luger, S. 2016. ‘Een cola-tic of een glijdende schaal? Vertalingen beoordelen in de bovenbouw’. Lampas 49.1, 3-19.
 • Oeveren, C.D.P. van. 2015. ‘'Sixteen and still not pregnant'. Tekstopdrachten bij GTC en LTC’, Lampas 48.3, 227-237.