Home>Vakdidactiek>Bibliografie

Beknopt bibliografisch overzicht vakdidactiek Latijn en Grieks

Tijdschriften

Lampas

Nederlandstalig, peer-reviewed tijdschrift voor classici. Naast vakinhoudelijke bijdrage verschijnen er geregeld didactische artikelen. Er zijn twee recente vakdidactische themanummers.

Zie ook de thematische index van Lampas

 

Der Altsprachliche Unterricht

Duitstalig, papieren tijdschrift waarvan de afleveringen ofwel vakinhoudelijke of vakdidactische thema’s vanuit de lespraktijk behandelen. Recente nummers behandelen bijvoorbeeld tekstontsluiting, interpretatie en vertalen, maar hebben ook onderwerpen als archeologie, Plinius of Bellum Iustum. 

 

Pegasus

Een online Duitstalig vakdidactisch tijdschrift.

 

Teaching Classical Languages

Een Engelstalig peer-reviewed online tijdschrift met bijdragen vanuit het Amerikaanse en soms ook Engelse voortgezet en universitair onderwijs.

 

The Journal of classics teaching 

Een Engelstalig peer-reviewed online tijdschrift met bijdragen over Latijn, Grieks en Oude Geschiedenis in het Engelse primair, voortgezet en universitair onderwijs. 

 

Boeken

 • Distler, Paul F. (2000) Teach the Latin, I Pray You. Nashville.
  Engelstalig handboek Latijn. Uit de inleiding: “Since language is a means of communication, the ultimate goal in the teaching of Latin is comprehension.”
 • Gruber-Miller, J. (2006) When Dead Tongues Speak. Teaching Beginning Greek and Latin. Oxford
  Een bundel met bijdragen over uiteenlopende onderwerpen (cognitieve stijlen, peer teaching, maar ook gender). Theoretische overzichten worden in elke bijdrage gecombineerd met praktische handreikingen. Zie ook de recensie van Stephen Trzaskoma.
 • Keip, M. (2014) Interaktive Fachdidaktik Latein. Göttingen
  Een Duitstalig handboek vakdidactiek met onderwerpen als vocabulaireverwerving, grammatica, interpretatie maar ook het plannen van lessen, differentiatie en motivatie.
 • Kuhlmann, P. (2012) Fachdidaktik Latein Kompakt. Göttingen.
  Duitstalig handboek vakdidactiek.
 • LaFleur, R. (2001) Latin for the 21st century. Illinois
  Uit de recensie van Barbara Weiden Boyd: the book offers offers a series of snapshots of the status and conditions of Latin education today in the United States. .. The subtitle “From Concept to Classroom” is in fact very accurate, since the book begins with a number of essays that take on some rather big philosophical questions for teachers of Latin, especially the utility argument, but then quickly moves into a descriptive mode, with a practical, hands-on orientation.
 • Lister, B. (2008) International Perspectives on the Teaching of Latin. Cambridge
  Een congresbundel met bijdragen uit verschillende landen over uiteenlopende onderwerpen als de plaats van Latijn in de moderne curricula, methodieken voor Latijn voor beginners, ICT en de promotie van de Latijnse taal en cultuur in de toekomst. Zie ook de recensie van Andrea Balbo
 • Morwood. J. (2003) The teaching of Classics. Cambridge University Press.
  Verschillende bijdragen over de historische context en de rol van klassieke talen in het curriculum, praktijkvoorbeelden uit het primair, voortgezet en universitair onderwijs en klassieken buiten het curriculum (waaronder bijvoorbeeld een bijdrage over musea).

Mocht u aanvullingen voor dit overzicht weten, dan kunt u deze mailen naar info@quamlibet.nl