Home>Lessenreeksen>Hekserij en tovenarij

Hekserij en tovenarij

Auteurs : Drs. L.M. Van der Keur-Minderhoud, drs. J. Kok, drs. C.D.P. van Oeveren, M.T.M. Woertman MA
Vak : Latijn, Grieks
Niveau : Derde klas
Klassieke auteurs : Apuleius, Loukianos
Onderwerp / Grammaticaal onderdeel : Participium
Publicatiedatum : 19-09-2012

Een lessenserie Latijn, Grieks én KCV voor de derde klas over hekserij en tovenarij in de Oudheid, aan de hand van originele teksten.

In deze lessenserie staat het verhaal over Lucius/Λουκιος centraal, die grotendeels door eigen nieuwsgierigheid in een ezel verandert. Hij kan alleen weer mens worden door rode rozen te eten, maar het blijkt voor Lucius nogal een probleem om daaraan te komen. Ondertussen maakte hij als ezel allerlei avonturen mee. Zo komt hij in handen van rovers, arme sloebers en soldaten, door wie hij erg slecht behandeld wordt, en eindigt hij uiteindelijk als theaterattractie, waar hij in het openbaar de liefde moet gaan bedrijven met een misdadigster...

Pas aan het slot komt er voor Lucius redding in zicht en lukt het hem op rode rozen te eten.Dit verhaal is verteld door zowel een Griekse als een Romeinse schrijver. De Griekse versie heet Loukios of de Ezel (Λούκιος á¼¢ á¿ŽOνος) is geschreven door Loukianos (2e eeuw na Chr.). De Romeinse versie heet De Gouden Ezel (Asinus Aureus) en is van de hand de Romein Apuleius (2e eeuw na Chr.). Apuleius heeft het verhaal van Loukianos als bron gebruikt voor zijn roman.

Een doel van deze lessenserie is dat leerlingen uit de derde klas (of een andere klas waarin leerlingen voor het laatste jaar niet-originele teksten lezen) kennismaken met origineel Latijn en Grieks en met het vak KCV, mede als voorbereiding op hun vakkenkeuze voor de bovenbouw.
 

Terug naar het overzicht

Inhoud van dit lessenpakket

Hekserij En Tovenarij Docentenhandleiding 408,96 Kb 19-09-2012
Hekserij En Tovenarij Leerlingenboekje 2,05 Mb 19-09-2012
Login om deze lessenreeks te downloaden