Home>Lessenreeksen>Hermaphroditus en Salmacis

Hermaphroditus en Salmacis

Auteurs : Gerben Wartena, eindredactie: Caroline Kroon, Bas Pijnappel, Elseline Vester
Vak : Latijn
Niveau : Vierde klas, Vijfde klas
Klassieke auteurs : Ovidius
Onderwerp / Grammaticaal onderdeel : Tijdgebruik
Publicatiedatum : 31-05-2013

Deze lessenserie over Ovidius’ verhaal van Hermaphroditus en Salmacis heeft als doel om leerlingen aan de hand van een literaire tekst meer inzicht te laten krijgen in het gebruik van werkwoordstijden, in het bijzonder het gebruik van het praesens historicum. Ook komt het onderwerp verwijzende voornaamwoorden aan bod. Er wordt gebruik gemaakt van de resultaten van recent taalkundig onderzoek naar voornaamwoorden en tijdgebruik.

De leerlingen maken opdrachten aan de hand van de Latijnse tekst en een (literaire) vertaling, maar hoeven de tekst niet in zijn geheel te vertalen.

Terug naar het overzicht

Inhoud van dit lessenpakket

Docentenhandleiding Hermafroditus 386,72 Kb 31-05-2013
Hermafroditus Tekstboekje 192,25 Kb 31-05-2013
Leerlingboekje Hermaphroditus 300,76 Kb 31-05-2013
Login om deze lessenreeks te downloaden
Bekijk ook eens:
Narcissus en Echo

Narcissus en Echo

Drs. R. de Groot, drs. L.M. Van der K...

In deze lessenserie verdiept de leerl...

Meer informatie
 
Lycische Boeren

Lycische Boeren

Dr. S. Adema, drs. H. de Gier

In deze lessenserie ontdekt de leerli...

Meer informatie