Home>Lessenreeksen>Verzen tot leven lezen

Verzen tot leven lezen

Auteurs : Kristien Hulstaert
Vak : Latijn
Niveau : Vierde klas, Vijfde klas, Zesde klas
Klassieke auteurs : Ovidius, Vergilius
Publicatiedatum : 11-03-2020

In Gent werd de positionele leesmethode ontwikkeld, in een groep onder leiding van Kristien Hulstaert. De ontwikkelde leesmethode gold oorspronkelijk enkel voor Latijns proza. In een vervolgonderzoek is inmiddels nagegaan of en hoe de leesmethode kon worden doorgetrokken naar de lectuur van Latijnse poëzie. Het werk van de veelgelezen dichters Ovidius en Vergilius nam hierbij een centrale plaats in.

Van dit project is inmiddels een boek verschenen (Uitgeverij Skribis). Het lesmateriaal dat in het project is uitgewerkt is gratis te downloaden via de projectsite.

Naar de projectsite Verzen tot leven lezen.
 

 

Terug naar het overzicht
Bekijk ook eens:
LatijnLezenZienBegrijpen

LatijnLezenZienBegrijpen

Kristien Hulstaert

Leesmethode Latijn die uitgaat van wo...

Meer informatie