Home>Lessenreeksen>LatijnLezenZienBegrijpen

LatijnLezenZienBegrijpen

Auteurs : Kristien Hulstaert
Vak : Latijn
Niveau : Eerste klas, Tweede klas, Derde klas, Vierde klas, Vijfde klas, Zesde klas
Klassieke auteurs : Caesar, Livius, Plinius
Onderwerp / Grammaticaal onderdeel : Vertalen & foutenanalyse
Publicatiedatum : 18-12-2017

Het Onderzoek “Latijn lezen”, uitgevoerd door Kristien Hulstaert, had tot doel een leesmethode te ontwikkelen waarbij het inzicht in de Latijnse woordvolgorde en de interne dynamiek van de Latijnse zin de basis vormen voor een systematische manier van lezen. Het resultaat is een leesmethode waarbij de teksten op een gestructureerde manier worden gelezen.

De essentie van de methode laat zich als volgt samenvatten:

  • de tekst wordt (vooraf) in cola geschikt
  • de tekst wordt woordgroep per woordgroep doorgenomen
  • bij elk(e) woord(groep) worden (aanvankelijk) dezelfde vragen gesteld, in een vaste volgorde
  • de lectuur van een zin of tekst wordt niet afgesloten met een vertaling

In het boek Latijn: lezen zien begrijpen. De positionele methode in de klas. wordt de leesmethode toegelicht. In de loop van het project werd heel wat didactisch materiaal uitgewerkt. Dat lesmateriaal wordt via de website van het project vrij aangeboden, klik hiervoor op onderstaande link:

Naar de website van Latijn: lezen zien begrijpen

Terug naar het overzicht
Bekijk ook eens:
Verzen tot leven lezen

Verzen tot leven lezen

Kristien Hulstaert

Lesmateriaal en achtergronden bij het...

Meer informatie