Home>Lessenreeksen>Vergilius docentencommentaar

Vergilius docentencommentaar

Auteurs : Suzanne Adema, Antoinette Doekes, Farnaz Farshadpour, Mannus Goris, Boris Hoetjes, Milou Kerkhof, Astrid Landa, Marije van der Steege
Vak : Latijn
Niveau : Zesde klas
Klassieke auteurs : Vergilius
Onderwerp / Grammaticaal onderdeel : Taal en Cultuur, Tekststructuur, Tijdgebruik
Publicatiedatum : 23-08-2019

Vergilius’ verteltechniek in een pensum vol vernietiging en opbouw 

Dit is een commentaar bij het examenpensum Latijn 2020, Vergilius. Het commentaar is bedoeld voor docenten en heeft specifiek aandacht voor Vergilius' verteltechnieken. U kunt meer lezen over de totstandkoming van het commentaar in deze blog.

In het eerste deel gaan we in zeven hoofdstukken in op een aantal narratologische begrippen en illustreren we ze aan de hand van het examenpensum Latijn 2020. Het tweede deel van dit document heeft de vorm van een commentaar. De lemmata richten zich voornamelijk op de verteltechnieken die in de tekst van het pensum gebruikt worden. 

We stellen ons voor dat een docent het commentaar kan gebruiken bij de voorbereiding, maar ook nog ter plekke in de klas kan raadplegen om samen met leerlingen te herkennen welke verteltechnieken de verteller inzet. Vervolgens kan men er samen over nadenken waarom de verteller doet wat hij doet, waarom hij in zijn presentatie bepaalde keuzes maakt. 

Dit project is een initiatief vanuit Meesterschap in de Vakdidactiek Geesteswetenschappen en de Universiteit van Amsterdam.

Terug naar het overzicht

Inhoud van dit lessenpakket

Verteltechnieken In Vergilius CE Latijn 2020 1,72 Mb 23-08-2019
Login om deze lessenreeks te downloaden