Home>Lessenreeksen>Taalopdrachten Ovidius

Taalopdrachten Ovidius

Auteurs : Suzanne Adema
Vak : Latijn
Niveau : Vijfde klas, Zesde klas
Klassieke auteurs : Ovidius
Onderwerp / Grammaticaal onderdeel : Interpretatie, Modi, Naamvallen, Tijdgebruik
Publicatiedatum : 06-10-2018

Leerlingen herhalen in deze opdrachtenbij het CE pensum Latijn 2019  vormleer en syntaxis uit de minimumlijst en werken toe naar een op talige middelen gebaseerde interpretatie van de tekst.

  • Opdrachten Philemon en Baucis: congruentie en stilistische middelen
    Leerlingen denken na over congruentie en woordvolgorde als middelen die een dichter van Latijnse poëzie in kan zetten in zijn poëzie. Ze oefenen het herkennen, analyseren en interpreteren  van de stijlfiguren hyperbaton, chiasme, enallage. Daarnaast herhalen ze de morfologie van (voor)naamwoorden.
     
  • Opdrachten Heroides: praesens, futurum, conjunctivus
    Paris en Helena switchen in hun brieven heen en weer tussen heden en verleden en uiten beiden verwachtingen of wensen voor de toekomst. Dit past bij het genre: brieven bestaan niet uit een en hetzelfde teksttype. Het is daarom relevant om nog eens aandacht te besteden aan de vormleer van de werkwoordsvormen (met name futurum, indicativus van het praesens, conjunctivus van het praesens en conjunctivus van het imperfectum) en de manieren waarop we die werkwoordsvormen kunnen interpreteren.

 

 

Terug naar het overzicht

Inhoud van dit lessenpakket

Heroides Opdrachten Werkwoord 162,70 Kb 06-10-2018
Opdracht Congruentie Philemon En Baucis 189,86 Kb 06-10-2018
Toelichting Bij Congruentie Philemon En Baucis 210,82 Kb 06-10-2018
Toelichting Bij De Taalopdrachten Bij Heroides 16 En 17 136,76 Kb 06-10-2018
Login om deze lessenreeks te downloaden
Bekijk ook eens:
Narcissus en Echo

Narcissus en Echo

Drs. R. de Groot, drs. L.M. Van der K...

In deze lessenserie verdiept de leerl...

Meer informatie
 
Lycische Boeren

Lycische Boeren

Dr. S. Adema, drs. H. de Gier

In deze lessenserie ontdekt de leerli...

Meer informatie