Home>Lessenreeksen>Oorlogsherdenking

Oorlogsherdenking

Auteurs : Bettine Reitz-Joosse, Marije van der Steege, Corine Don, Gaatske Kamminga, Iris Postma, Marianne Streekstra en Evelyne Vos
Vak : Latijn, Grieks
Niveau : Vierde klas, Vijfde klas, Zesde klas
Klassieke auteurs : Caesar, Euripides, Herodotos, Tacitus
Onderwerp / Grammaticaal onderdeel : Cultuurgeschiedenis, Receptie, Taal en Cultuur, Verwerkingsopdracht
Publicatiedatum : 01-05-2020

Wie herdenken we op 4 mei? Wat vieren we eigenlijk op 5 mei? Wie bepaalt dat, en wie mag eraan meedoen? Ook dit jaar, 75 jaar na de bevrijding, houden deze vragen onze samenleving bezig.

Om leerlingen op een nieuwe manier te laten nadenken over het herdenken van oorlogsslachtoffers en het vieren van vrijheid heeft een werkgroep van het Expertisecentrum Vakdidactiek Noord (Rijksuniversiteit Groningen) lesmateriaal voor de bovenbouw van het gymnasium ontwikkeld.

Doel is dat leerlingen met dit lesmateriaal aan de hand van bronnen uit de oudheid (literaire teksten, inscripties en materieel erfgoed) antieke leefwerelden beter leren kennen, en tegelijkertijd de eigen, Nederlandse herdenking van oorlogen (bijvoorbeeld op 4 en 5 mei) beter leren begrijpen en bevragen. De zes modules zijn los van elkaar of in combinatie te gebruiken bij de vakken Grieks of Latijn. Elke module kan in ongeveer 15 lessen worden afgerond. Binnen een module staat een grote vraag centraal, waarbij actualiteit en de Griekse of Latijnse kerntekst op een prikkelende manier worden verbonden. Leerlingen gaan aan de slag met vragen als: ‘Waar vechten we voor?’, ‘Wie is een held?’ of ‘Wat betekent “vrede”’?

Dit lesmateriaal is voor iedereen gratis beschikbaar op de website van het EVN. Het docentenmateriaal kan aangevraagd worden bij Bettina Reitz-Joosse. Het lesmateriaal is ontwikkeld in het kader van het door het NWO gefinancierde Veni-project ‘Landscapes of War in Roman Literature’ van Bettina Reitz-Joosse (Rijksuniversiteit Groningen).

Naar het lesmateriaal

 

Terug naar het overzicht