Home>Lessenreeksen>Leo de filosoof

Leo de filosoof

Auteurs : Emilie van Opstall
Vak : Grieks
Niveau : Vierde klas, Vijfde klas
Klassieke auteurs : Byzantijns
Onderwerp / Grammaticaal onderdeel : Interpretatie, Intertekstualiteit, Cultuurgeschiedenis, Receptie
Publicatiedatum : 29-04-2016
Emilie van Opstall schreef in Lampas 47.3 (september 2014) het artikel 'Leo de Filosoof: danser op een heidens koord'. Zij verzorgde naast dit artikel ook een bijbehorende didactische bijdrage. De opdracht gaat over het gedicht van Leo de Filosoof, en is bedoeld voor leerlingen Grieks uit de bovenbouw. Door het maken van deze opdracht komen zij op een praktische manier in aanraking met de concepten ‘receptie’ en ‘intertextualiteit’. Met behulp van een algemene inleiding van de docent en een eigen analyse van Leo’s gedicht (her)ontdekken zij dat onze manier van klassieke teksten lezen niet per se ‘de’ manier van lezen is.
 
De opdracht is als volgt opgezet: de docent geeft op basis van het artikel een inleiding over de rol van de klassieke teksten (in het bijzonder van Homerus) in de Byzantijnse tijd. De leerlingen analyseren vervolgens aan de hand van de opdrachten het gedicht. Zonder theoretisch kader maar met behulp van de eigen kennis over Epicurus en de Odyssee ontdekken zij hoe een Byzantijns Christen creatief met dit ‘heidense gedachtengoed’ kon omgaan.
 

Naar het lesmateriaal, op de site van Lampas

Terug naar het overzicht