Home>Lessenreeksen>Conjunctivus Latijn

Conjunctivus Latijn

Auteurs : Suzanne Adema, Petra Buffing, Michel Buijs, Rianne Clerc-de Groot, Marijne de Ferrante-Molenaar, Mareike van der Keur-Minderhoud, Robbert Roosenboom
Vak : Latijn
Niveau : Vierde klas, Vijfde klas, Zesde klas
Klassieke auteurs : Livius, Ovidius, Plinius
Onderwerp / Grammaticaal onderdeel : Modi, Woordenboeken
Publicatiedatum : 19-01-2017

Update 6 november 2017: in de docentenhandleiding is een nieuwe code ingevoegd voor de GoFormative-opdracht.

De doelgroep voor deze lessenserie over de Latijnse conjunctivus is een bovenbouwklas. De Latijnse conjunctivus is een uitgebreid morfosyntactisch onderwerp dat in de onderbouw stukje bij beetje wordt geïntroduceerd. Het is daarom relevant nog eens een overzicht van de conjunctivus te geven op het moment dat leerlingen in de bovenbouw op het punt staan een pensum te lezen waarin veel conjunctivi voorkomen (bijv. brieven of redevoeringen).

Het materiaal beslaat in totaal ongeveer zes lessen, maar de opdrachten kunnen ook los worden aangeboden in de les. Het materiaal bevat teksten uit Livius, Plinius en Ovidius. De oefeningen met zinnen bestaan (veelal) authentiek Latijnse zinnen uit verschillende auteurs.

Het overkoepelende leerdoel van de serie is: een leerling kan zijn kennis van de Latijnse conjunctivus inzetten bij het begrijpen van en het reflecteren op Latijnse teksten en het Latijnse taalsysteem.

Deze serie wordt nader toegelicht in het boek Taalverwerving en taalbeschouwing Grieks en Latijn. Vakdidactische kennis, verschenen bij Amsterdam University Press (Amsterdam, 2017).

Terug naar het overzicht

Inhoud van dit lessenpakket

Bij Les 3 1,12 Mb 19-01-2017
Docenthandleiding Conjunctivus 491,36 Kb 04-11-2017
Docenthandleiding Conjunctivus 149,25 Kb 04-11-2017
Evaluaties Filmpje Door Een 5VWO 175,14 Kb 07-04-2017
Leerlingmateriaal 1.015,10 Kb 19-01-2017
Leerlingmateriaal 764,10 Kb 19-01-2017
Les 2 Powerpoint 221,55 Kb 19-01-2017
Login om deze lessenreeks te downloaden