Home>Lessenreeksen>Caelius in Nederland

Caelius in Nederland

Auteurs : Lidewij van Gils
Vak : Latijn
Niveau : Vierde klas, Vijfde klas, Zesde klas
Klassieke auteurs : Cicero
Onderwerp / Grammaticaal onderdeel : Receptie
Publicatiedatum : 21-09-2009

Dit materiaal bestaat uit een omzetting naar het Nederlands rechtssysteem van de casus op basis van de beschikbare historische bronnen (Cicero's Pro Caelio) en een filmopname van ca. 11 minuten die is opgenomen in het Gerechtshof Amsterdam dat in 2009 nog gehuisvest was aan de Prinsengracht. De enige niet-acteurs zijn de rechter en de bode die zo vriendelijk waren mee te werken aan deze productie. De officier van jusititie wordt gespeeld door Paula Rose, de advocaat is Daan den Hengst, Caelius wordt gespeeld door Joachim Kraaij en Clodia door Eveline Boter. Diederik Burgersdijk zit als tweede rechter naast de voorzitter van de rechtbank. De andere acteurs zijn leerlingen van het Gemeentelijk Gymnasium Hilversum. De filmopname en montage was ook in handen van leerlingen.

Terug naar het overzicht