Home>Lessenreeksen>Atomisme

Atomisme

Auteurs : Thomas van Vroonhoven, Marjolein Wal
Vak : Latijn, Grieks
Niveau : Derde klas, Vierde klas
Onderwerp / Grammaticaal onderdeel : Cultuurgeschiedenis, Verwerkingsopdracht
Publicatiedatum : 09-01-2019

Dit is een vakoverstijgende lessenserie over atomisme, met lessen Grieks, Latijn en Scheikunde. Deze lessenserie voor de derde klas is ontwikkeld om de ontwikkeling van het hedendaagse atoommodel te laten zien, startend in de Oudheid.

Leerlingen maken kennis met het atomisme via enkele authentieke teksten (in vertaling) van Grieks- Romeinse denkers. Ze ervaren dat het atoommodel haar conceptuele structuur aan de oudheid te danken heeft. Ook ondervinden ze dat er eindeloos veel mogelijkheden zijn om op basis van dezelfde gegevens tot een model te komen. Zo wordt ook duidelijk dat het moderne atoommodel niet vanzelfsprekend is.

De lessenserie bestaat uit drie lessen voor de derde klas, één bij Grieks en twee daaropvolgende lessen bij scheikunde. De lessenserie kan worden uitgebreid met een les Latijn. Het is ook mogelijk om alleen de lessen scheikunde te doen m.b.v. vertalingen van de hieronder genoemde tekstfragmenten. De scheikundelessen zijn ook bruikbaar voor klas 4.

Terug naar het overzicht

Inhoud van dit lessenpakket

Atomisme Toelichting Docent 310,45 Kb 09-01-2019
Extra Les Latijn Atomisme 385,39 Kb 09-01-2019
Les 1 Grieks Atomisme 267,89 Kb 09-01-2019
Les 2 Scheikunde Teksten Atomisme 63,57 Kb 09-01-2019
Les 2 Scheikunde Teksten Atomisme 77,11 Kb 09-01-2019
Les 3 Scheikunde Ontwikkeling Atoommodel 568,46 Kb 09-01-2019
Les 3 Scheikunde Tijdlijn Atoommodel 52,60 Kb 09-01-2019
Les 3 Scheikunde Tijdlijn Atoommodel Uitwerking 53,63 Kb 09-01-2019
Login om deze lessenreeks te downloaden