Home>Lessenreeksen>Ruimte in de Aeneis

Ruimte in de Aeneis

Auteurs : Suzanne Adema
Niveau : Vijfde klas, Zesde klas
Klassieke auteurs : Vergilius
Onderwerp / Grammaticaal onderdeel : Interpretatie, Cultuurgeschiedenis, Tekststructuur
Publicatiedatum : 16-09-2015
Deze opdracht hoort bij het Lampasartikel van Suzanne Adema ‘Geef leerlingen ruimte de Aeneis te interpreteren’ (2017). In dat artikel wordt gepleit voor een didactische inzet van narratologische concepten omtrent ruimte. Deze concepten kunnen leerlingen helpen om episoden uit de eerste helft van Vergilius’ Aeneis te analyseren en interpreteren. 
 
Terug naar het overzicht

Inhoud van dit lessenpakket

Powerpoint Ruimte In De Aeneis 2,40 Mb 06-01-2017
Ruimte In Aeneis Bij Lampasartikel Adema 2017 1,05 Mb 06-01-2017
Ruimte In Aeneis Doc 107,81 Kb 06-01-2017
Login om deze lessenreeks te downloaden