Home>Blog>L van Lampas 6, Romereis

L van Lampas 6, Romereis

L van Lampas 6, Romereis

Lampas vierde vorig jaar een lustrum (vijftig jaar!). Als cadeau voor dit lustrum bespreek ik in deze serie tien keer vijf Lampasartikelen: De vijftig van Lampas. Met links naar het digitale Lampasarchief.
In deze aflevering: artikelen die docenten en wellicht ook leerlingen van pas kunnen komen voor of tijdens de Romereis.

 • Tongeren, Sanne van, Een fictieve Romereis. Op pad met Bernini en Plinius, 2007, 40, nr. 3, 242-252.
  Tijdens de Romereis liepen leerlingen over van enthousiasme, maar in hun verslagen vond docente Sanne van Tongeren van dat enthousiasme niet zo veel terug. De verslagen, zo observeert Van Tongeren, bestonden ‘grotendeels uit weinig doorleefde beschouwingen van Romeinse bouw-werken, met uitputtende getalsuiteenzettingen over gewicht, grootte en ouderdom van zuilen en dakbedekking’. In deze didactische bijdrage beschrijft ze hoe ze die ervaring aangreep om tot een nieuwe invulling van de Romereisopdracht te komen. Ze begint met een analyse van indrukken die leerlingen tijdens hun Romereis te verwerken krijgen , om uit te komen op de vraag hoe je een leerling op zo’n intensieve reis kan voorbereiden. Tot slot beschrijft ze de opzet voor een lessenserie 'Een fictieve Romereis', waarbij gebruikt gemaakt wordt van de romans Het Bernini Mysterie (Dan Brown) en Pompei (Robert Harris).
  Naar het artikel.
   
 • Haan, Natalie, de, Forum Romanum, 2007, Lampas 40, nr. 4, 371-380.
  In het Lustrumnummer over Antieke Herinneringsplaatsen bespreekt Nathalie de Haan het Forum Romanum. Ze begint met het perspectief van iemand die van bovenaf het Forum Romanum beziet: ‘Een wirwar van stenen, bases, zuilen en bogen doemt op. En hoewel (bijna) alles 'echt' is, ziet men een Forum Romanum dat in die vorm op geen enkel moment in de Oudheid heeft bestaan.’ De Haan gaat in op de rol van plaats van herinnering die het Forum door de eeuwen heen gehad heeft, ook toen de exacte ligging en afmetingen niet meer bekend waren. Ook geeft ze een kort overzicht van de opgravingsgeschiedenis van het Forum vanaf het begin van de negentiende eeuw tot nu toe.
  Naar het artikel|
   
 • Mols, Stephan T.A.M., Het Colosseum, 2007, 40, nr. 4, 381-385.
  In hetzelfde lustrumnummer over Antieke Herinnerplaatsen gaat Stephan Mols in op functies van het Colloseum: bijvoorbeeld als gedenkplaats voor martelaren, als vindplaats voor bijzondere flora of als hedendaags symbool van de strijd tegen de doodstraf (sinds 1999). Het artikel schetst zo de gebruiksgeschiedenis en symbolische waarde(n) van het gebouw - vanaf de oudheid tot aan het moment in de twintigste eeuw waarop het Colosseum de wereld overging als herkenbare Italiaanse achtergrond voor uitzinnige voetbalfans die het wereldkampioenschap voetbal vierden. 
  Naar het artikel.
   
 • Mols, Stephan T.A.M., Wandelen over de Via Appia in Rome (Didactische rubriek), 2016, 49, nr. 2, 165-177.
  Mols bespreekt in dit artikel een deel van de Via Appia Antica aan het begin van de weg. Het artikel is bedoeld als hulpmiddel bij deze wandeling en doet suggesties voor de bespreking van enkele belangrijke cultuur-historische onderwerpen tijdens de wandeling. Het artikel begint met een kort historisch overzicht en geeft daarna drie alternatieve routes in de richting van het stadscentrum. Een artikel met inhoudelijke achtergronden en heel praktische aanwijzingen over bijvoorbeeld busroutes. 
  Dit artikel is nog niet beschikbaar in het digitale archief van Lampas. Bestellen kan hier.
   
 • Andere artikelen
  Het is deze keer lastig kiezen en heel moeilijk om op een aantal van precies vijf uit te komen. Er is bijvoorbeeld een artikel uit 2001 van Paul Meyboom, over de Palatijn en het huis van Augustus. Paul Meyboom combineert in dit artikel literaire bronnen en gegevens van dat moment over de opgravingen van het huis van Augustus op de Palatijn. Hij suggereert dat in de beroemde voorleessessies van Vergilius in het huis van Augustus gehouden werden. (Naar het artikel, vanaf p. 164). Maar een uitstapje naar Ostia kan hier ook, bijvoorbeeld door middel van een artikel over Romeinse hoogbouw door Saskia Stevens (Naar het artikel, vanaf p. 382). Of meteen maar op doorreis, met een artikel over de graven in Pompeiï door Eric Moormann (Naar het artikel, vanaf p. 386).


Goede reis!
 

Terug naar het nieuwsoverzicht